Преоткрити видове: Elephantulus revoilii

admin 20.11.2022

Сомалийската слонска земеровка (Elephantulus revoilii) е открита през 70-те години на ХХ век. Голяма е колкото мишка, но краката ѝ са необичайно дълги спрямо размера на тялото и по това повече прилича на газела. Носът на земеровката е издължен подобно на слонски хобот, чрез него тя засмуква мравки подобно на мравояда. Някои от тези прилики не са случайни, най-близките родственици на Elephantulus revoilii са именно африканският слон, африканският тръбозъб (мравояд) и колкото и да е странно ... ламантините (морските крави)!

След своето откриване сомалийската земеровка изчезва от погледа на учените. Преоткрита е отново едва през 2019 г.


Permalink: https://misterika.eu/tiki-view_blog_post.php?postId=117