Криптиди оказали се реални: горилата

admin 23.10.2022

Можете ли да си представите, че някога горилата е била считана за криптид от учените глави?! Първите сведения за това животно идват от летописите на Ханон Мореплавателя, който изследва Африка в средата на 5 в. пр. н.е. Той среща огромни космати маймуни (които дори счита за примитивни хора) и ги нарича "горили".

Маймуни по-силни от хората?! Способни да унищожат цели села?! Издаващи ужасяващи ревове докато се тупат в гърдите?! Кой учен би повярвал на такива измислици! Древните автори са писали какви ли не глупости. Според "бащата на историята" Херодот, в Арабия имало летящи змии. Вергилий пък разправял, че в Месинския пролив между Сицилия и Италия живее страшното морско чудовище известно като Сцила. И тези "горили" са пълни измислици, нали?

Само дето самите горили не са наясно с това, че са "измислици" и продължават и през следващите векове след срещата им с Ханон да тормозят с появяванията си европейските всезнайковци. В края на краищата науката се убеждава в съществуването им и през 1847 г. обикновената горила (Gorilla gorilla) е призната за реално животно. Планинската горила (Gorilla beringei beringei) остава в зоната на криптозоологията чак до 1902, когато и този подвид е официално признат.

Сигурен съм, някой ден и други, макар и не всички, от днешните криптиди ще получат официални научни названия.

Източник

Gorilla


Permalink: https://misterika.eu/blogpost86-KRIPTIDI-OKAZALI-SE-REALNI-GORILATA