Цилиндрично сребърно НЛО (ВИДЕО)

admin 14.05.2023

Това бързо движещо се НЛО е заснето в Унгария през 2020 г.


Permalink: https://misterika.eu/tiki-view_blog_post.php?postId=310