Предстоящи космически събития: пикът на метеоритния поток Леониди (2031)

admin 02.06.2024

Метеорен поток (oще познат като „звезден/метеорен дъжд“) e астрономическо явление, при което голям брой метеори се виждат за кратък период от време. Леонидите са един такъв поток, който достига Земята на всеки около 33 години. На Леонидите се дължат едни от най-зрелищните наблюдения като например тези през 1833 и 1996 г. В рамките на час са забелязвани стотици хиляди метеоритни проблясвания в звездното небе!


Permalink: https://misterika.eu/blogpost672-PREDSTOYSI-KOSMICESKI-SъBITIY-PIKъT-NA-METEORITNIY-POTOK-LEONIDI-2031