Loading...
 

Битки, фронтове и фракции

Грешките на Оста - Хитлер обявява война на САЩ

admin 16.09.2023

След атаката срещу Пърл Харбър, САЩ обявяват война на Япония, но не и на Германия. По онова време макар американците да подкрепят материално Великобритания, изглежда доста малко вероятно да пратят войски в Европа. Нещо повече - в САЩ продължава да е силно движението борещо се за ненамеса в конфликта в Европа.

И въпреки това Адолф Хитлер решава, че ще им обяви война, сякаш са му малко неприятностите на Източния фронт. Той прави това на 11 декември 1941, три дни след атаката над Пърл Харбър. Вярно е, че Япония, Италия и Германия са имали подписан Тристранен пакт. Той обаче не е задължавал Германия да окаже помощ на японците, това е било по-скоро препоръчително. Така, че когато от Япония идва искане да обявят война на САЩ, Хитлер е можел да откаже. Външният министър Рибентроп е настоявал да откажат, но фюрерът е пренебрегнал съвета му и е въвлякъл американците в европейския конфликт.

Спори се дали САЩ е нямало да обявят война на Германия така и така, но това е само едно предположение. Фактът остава - Германия е тази, която обявява война.

Източник
E-mail:
misterika_bg@yahoo.com

Може да ме намерите в Mastodon